Wednesday, 30 March 2011

Pendam/Kubur (Gambar ari : Mr Anthony G)

LANSA KENANG
Pendam tauka Kubur tu siti ari endur kitai Iban numbak ke bangkai orang ke udah mati. Enti kelia Pendam kitai iban mayuh agi di gaga orang nitih ke tusun tusut pangkat. Tang ke diatu adat nya enda entu di guna agi laban kitai Iban diatu udah tebal ngembuan pengarap baru baik ke Kristian tauka pengarap bukai. Kelia ko jerita pendam tauka Kubur tu enda ulih di abas tauka di lawa kitai sebarang enti enda ari aum tauka ari pinta ngagai orang ke tuai. Tang diatu Pendam tu ulih di abas kitai tiap hari lalu di peresi ke kitai nitih ke asai ati orang ke bisi ngembuan pemati ba endur nya. Enti kitai meda kelia, langkau Pendam orang menya mayuh ke di lagu atas penyinu kitai ke agi idup. Lalu di ukir kitai nitih ke chuan pengidup ia sekumbang ke nguan dunya. Enti ke mati tu ngembuan penemu ke lebih ari orang bukai, diak deh ukir langkau pendam ia ka lebih agi. Suba ukir pendam tu enda tau di gaga sengapa, ukai semuti suba diatu pan sama, enti ukai orang ke mati nya ngeregau kitai, ke idup pan ulih layu(Sakit) enti ngukir pendam ukai enggau pematut tubuh siku-siku.
     Ambi ke kitai nemu, ukir pendam enda sma enggau ukir kitai ke idup sebelah dinding rumah enggau di pantang ke kitai sebelah tubuh. Nya alai kingat ke kitai ke biak diatu enti ngaga ukir anang sengapa gaga takut ke kitai enda ulih napi penanggul ke nuntung ari ukir nya.

No comments:

Post a Comment